Privacy Statement

Mooi! Lifecoaching gevestigd aan Mark 15, 8253 EG in Dronten neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus.

Mooi! Lifecoaching heeft deze Privacy Statement opgesteld om je te informeren over de waarborgen van Mooi! Lifecoaching bij de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens door Mooi! Lifecoaching

Mooi! Lifecoaching kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je (persoonlijk danwel via een bedrijf) diensten en/of producten van Mooi! Lifecoaching afneemt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt.

Mooi! Lifecoaching kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Contactgegevens:
Autismecoach gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten.

Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt Mooi! Lifecoaching de contactgegevens toe aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief van Mooi! Lifecoaching. In de nieuwsbrief zijn relevante artikelen opgenomen, informatie over diensten en/of producten van Mooi! Lifecoaching en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Gezondheidsgegevens:

Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, kunnen gegevens over jouw gezondheid worden verwerkt door Mooi! Lifecoaching. Gezondheidsgegevens kunnen noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst, als jij gecoacht wilt worden door Mooi! Lifecoaching. Als jij geen toestemming geeft voor de verwerking van jouw gezondheidsgegevens, of als jij je toestemming intrekt, is het dus niet (verder) mogelijk voor Mooi! Lifecoaching om de overeenkomst uit te voeren. Er zullen alleen die gezondheidsgegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

Burgerservicenummer:

Bij het aangaan van een zorgovereenkomst met de SVB wordt ook je burgerservicenummer (BSN) genoteerd.

Bezoekersgegevens:
Op de website van Mooi! Lifecoaching (hierna aangeduid als: de Website) worden de bezoekgegevens waaronder jouw IP-adres bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookie van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de Website.

Betaalgegevens:
Mooi! Lifecoaching gebruikt jouw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer, voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst.

Delen met derden

Mooi! Lifecoaching kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

Dienstverleners:
Mooi! Lifecoaching deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor Mooi! Lifecoaching correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Met bedrijven die in opdracht jouw gegevens verwerken, sluit Mooi! Lifecoaching een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Mooi! Lifecoaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ten slotte verstrekt Mooi! Lifecoaching jouw persoonsgegevens aan andere derden, uitsluitend na jouw nadrukkelijke toestemming.

Overheidsinstanties:
Op verzoek van overheidsinstanties zal Mooi! Lifecoaching de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

Cookies

Mooi! Lifecoaching maakt bij het aanbieden van diensten en producten op de Website gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de Website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de Website bezoekt.

Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de Website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de Website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De volgende cookies worden gebruikt op de Website:

Mooi! Lifecoaching maakt gebruik van functionele cookies die de benodigd zijn voor een goede werking van de Website. Deze noodzakelijke cookies helpen Mooi! Lifecoaching de Website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie. Zonder deze cookies kan de Website niet naar behoren werken.

Links naar andere websites

Op de Website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Mooi! Lifecoaching draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Mooi! Lifecoaching bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor Mooi! Lifecoaching jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt na drie (3) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard.

Na afloop van de bewaartermijn vernietigt Mooi! Lifecoaching jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar karin@mooilifecoaching.nl. Mooi! Lifecoaching zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen twee weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren. Als je merkt dat jouw persoonsgegevens niet goed zijn verwerkt, verzoeken we je om dit aan te geven. De gegevens zullen worden aangepast. De oude – incorrecte – gegevens worden verwijderd.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op jouw verzoek

Beveiliging

Mooi! Lifecoaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door Mooi! Lifecoaching of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door Mooi! Lifecoaching verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met Mooi! Lifecoaching via karin@mooilifecoaching.nl.

http://www.mooilifecoaching.nl/ is de website van Mooi! Lifecoaching

Mooi! Lifecoaching is als volgt te bereiken:

Adres: Mark 15, 8253 EG Dronten
Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 32154408
Telefoon: 06-14983438
E-mailadres: karin@mooilifecoaching.nl

De Website beschikt over een SSL certificaat. Dit houdt in dat de internetverbinding van de Website beveiligd is. Hierdoor zal alle informatie bij o.a. het verwerken van persoonsgegevens vertrouwelijk blijven en niet leesbaar zijn door derden. Websites die over een SSL certificaat  beschikken zijn herkenbaar aan het gesloten slotje en de https:// in de adresbalk. Als bezoeker van de Website weet je zo dat er veilig met je persoonsgegevens wordt omgegaan en onbevoegden je gegevens niet kunnen onderscheppen.

Klachten

Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mooi! Lifecoaching, verzoekt Mooi! Lifecoaching je om zo snel mogelijk contact met Mooi! Lifecoaching op te nemen via karin@mooilifecoaching.nl. Mooi! Lifecoaching zal binnen 2 weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met deze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Wijzigingen

Mooi! Lifecoaching behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. Lees daarom regelmatig het privacy en cookie statement voor een update.