Stresshantering en relatiecoaching voor ouders met (een vermoeden van) autisme

Wil je meer rust creëren in je gezin of voor jezelf? Schuif dan een keer aan bij de workshops aan de keukentafel: kennis, praktische handvatten en uitwisselen van ervaringen in kleine groepjes van maximaal 6 personen. Alle rust, volle aandacht. 

Hoe je het fijnste leert en welke manier het beste te combineren is met jouw leven, zal voor jou anders zijn dan voor iemand anders.

Daarom bied ik diverse mogelijkheden aan om toe te werken naar meer rust, plezier en energie in je leven. Klik op de links voor meer informatie over: